Продължава обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици от ПГМТТ “Н. Й. Вапцаров”