Награди за оказано съдействие и осъществена конкретна помощ на МВР по противодействие на престъпността и проявена активна гражданска позиция