На 6 декември 2021 г. (понеделник) се възстановяват присъствените учебни занятия за IXa , IXб и XIб клас. Останалите класове продължават обучение от разстояние в електронна среда.