На 16 декември 2021 г. (четвъртък) се възстановяват присъствените учебни занятия за VIIIa клас. На 20 декември 2021 г. (понеделник) се възстановяват присъствените учебни занятия за ХIIa клас. Продължават присъствените учебни занятия за IXa , IXб и XIб клас. Останалите класове продължават обучение от разстояние в електронна среда – VIIIб, Xа, Xб, XIа и XIв клас.