На 4 януари 2022 г. (вторник) се възстановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от гимназията.