Съгласно заповед на министъра на образованието и науката за неучебни са обявени дните от 18.01.23г. до 23.01.23г. включително.