Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година, Сесия май – юни от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г.