Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година, Сесия август – септември от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г.