Държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година, сесия август – септември