Допускане до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение