Подаването на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година, сесия май – юни е от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г.