Дати за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация през сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.