Начало

Последни събития

ЗА КОНТАКТИ

      Работно време:

       8:00 – 16:30 часа

  • Директор:
    042 / 681 096
  • канцелария:
    042 / 680 170
  • Е-mail: 2400111@edu.mon.bg
    pgmttsz@abv.bg