XXXVII Олимпиада по техническо чертане, Областен кръг - 2021 г.
 
 ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров”, Стара Загора - 13 март 2021 г.

Дни на отворени врати в ПГМТТ “Н. Й. Вапцаров”, 09-13 ноември 2020 г.

Откриване на учебната 2020/2021 година в ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров", Стара Загора
 

Националния кръг на XXXVI Олимпиада по техническо чертане - 2020 г.
 
 ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров”, Стара Загора - 28 юни 2020 г.

Еразъм +, практика в Португалия – 2019 г.
Емоции на четири гуми, събор на собствените на електрически автомобили, 17.10.2020 г., Стара Загора

ЗА КОНТАКТИ

 • канцелария
  042 / 68 0170
 • Директор
  042 / 68 10 96
 • зам. директор
  042/ 26 81 06
 • e-mail
  pgmttsz@abv.bg