Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Йонков Вапцаров”- гр. Стара Загора,  е училище, в което повече от половин век се подготвят средни специалисти в областта на транспорта и машиностроенето.

    В гимназията се провежда обучение в дневна и задочна форма в следните специалности: Автотранспортна техника, Машини и системи с ЦПУ, Технология на машиностроенето и валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професиите заварчик, стругар, шлосер и автотенекеджийство.

    От учебната 2018/2019 година се открива иновативната  специалност – Електрически превозни средства, в която ще се подготвят бъдещите специалисти по електромобили.

Училището работи по проекти:  „ТВОЯТ ЧАС”, по който са сформирани 10 групи за извънкласна и извънучилищна дейност, българо-швейцарския проект за дуално образование „Домино”, по който се обучават ученици от специалността „Машини и системи с ЦПУ”, „Еразъм+”, „Дипломирам се, успявам”.

Гимназията успешно си сътрудничи с неправителствени организации – „Отворено общество”, „Свят без граници”, Библиотека „Родина”,  Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора, участвайки в различни инициативи и проекти.

На олимпиадата по техническо чертане и състезанията  „Най-добър автомонтьор и водач на МПС” и „Най-добър техник в машиностроенето”,  отборите на ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров” заемат призови места.

С професионализъм, с творчество, с инициативност  Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров” продължава да твори своята история.

ЗА КОНТАКТИ

 • канцелария
  042 / 68 0170
 • Директор
  042 / 68 10 96
 • зам. директор
  042/ 26 81 06
 • e-mail
  pgmttsz@abv.bg