Държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021 – 2022 година, сесия август – септември